Classical Chinese Medicin versus Traditional Chinese Medicin
In 1999 startte ik als Traditional Chinese Medicin (TCM) acupuncturist. Ik werkte een aantal jaren  volgens deze methode. Na vervolgstudie ben ik overgegaan op een andere vorm van acupunctuur,  de Classical Chinese Medicin (CCM) acupunctuur. Zelf heb ik mogen ervaren dat deze vorm van  acupunctuur duidelijk betere resultaten geeft, waar ik dus vaak dankbaar gebruik van maak.

Dit wil overigens niet zeggen dat ik bij bepaalde klachten geen gebruik meer maak van de andere  vormen van TCM acupunctuur en vormen zoals schedelacupunctuur, Japanse acupunctuur volgens  Yoshimoto, dryneedling etc. die hierbij hun specifieke nut bewezen hebben.

Onderstaand som ik de kenmerkende verschillen op tussen de bekendere TCM en de minder bekende CCM:

Manier van behandelen
De CCM acupuncturist maakt gebruik van de Chinese maankalender. Deze maankalender
geeft de connectie tussen cycli van jaren, maanden, dagen en uren iedere patiënt op een
individuele manier te behandelen, gebruik makend van de beschikbare universele energie van het moment van behandeling. Dit maakt dat twee patiënten met dezelfde klacht een geheel andere behandeling krijgen.

De TCM acupuncturist maakt gebruik van een soort recept-acupunctuur. De punten die voor een behandeling worden gekozen zijn afhankelijk van het syndroom  (klachtenpatroon) of de soort klacht die gediagnosticeerd is. Patiënten met dezelfde klacht  kunnen dus dezelfde behandeling krijgen.

De keuze van acupunctuurpunten
De keuze van punten bij een ziektebeeld is ook wezenlijk anders. Wanneer een TCM  acupuncturist een inadequaat functionerende lever energie diagnosticeert, dan worden voor de behandeling “leverpunten” gekozen. Een CCM acupuncturist gebruikt juist geen  “leverpunten”, maar punten om de lever te voeden of te balanceren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de persoonlijke energie van de patiënt. Bij CCM wordt niet alleen naar het klachtenbeeld gekeken, maar er wordt ook naar de oorzaak en verbanden van de disbalans gezocht.

Aantal acupunctuurnaalden
Een praktisch verschil tussen TCM en CCM is het aantal acupunctuurnaalden. Een CCM  acupuncturist gebruikt veel minder naalden, ongeveer 2 tot 4. Een TCM acupuncturist gebruikt  er gemiddeld 12.

Bestaan van duizenden jaren
TCM is veel later ontstaan dan de CCM. CCM heeft een historie van duizenden jaren en is  gebaseerd op de klassieke, historische boeken zoals de Nei Jing (Su Wen – Ling Shu), Nan Jing en de Jia Yi Jing.  Voor een uitgebreid artikel kunt u hier klikken.

© Copyright - Praktijk voor Acupunctuur Jolanda Nijenhuis | Gemaakt door GreatThings