De behandeling

Alles wat u wilt weten over intake, behandeling en vervolg afspraken.

INTAKE 

Bij de eerste afspraak vindt een intake gesprek plaats. Dit verschaft mij inzicht in de klacht waarvoor u bij mij komt. Vervolgens vindt er polsdiagnostiek plaats. Dat houdt in dat ik op zowel de linker als de rechter pols op 3 plaatsen de slagader bevoel. Dit geeft mij veel informatie over uw energiebalans. Daarnaast geven gezichtsdiagnostiek, tongdiagnostiek, buikpalpatie, huidverkleuringen en littekens mij zo nodig aanvullende informatie.

 

BEHANDELING

Aan de hand van het patroon in uw disbalans maak ik een behandelplan. Ik werk over het algemeen volgens de klassieke manier van acupunctuur (CCM) en houdt daarom rekening met uw persoonlijke energie. Een berekening met behulp van de Chinese maankalender en uw geboortedatum helpt daarbij. Dan volgt een puntkeuze rekening houdend met de beschikbare energie van de dag en van het uur.

Vervolgens krijgt u een paar naaldjes geplaatst. Tijdens deperiode dat de naaldjes geplaatst zijn, is er ruimte voor een gesprek. De gesprekken kunnen tot meer inzicht leiden in achtergrond van klachten of problemen die u ondervindt.

ACUPUNCTUURNAALDEN

De acupunctuurnaalden plaats ik met behulp van een klein, plastic buisje. De meeste mensen ervaren dit als minder pijnlijk dan wanneer ik de naalden zonder buisje zou plaatsen. Ik draai aan het naaldje totdat u een ervaring van qi (energie die zich vertaalt in een stroming, tinteling of zenuwgevoel) krijgt. U geeft mij aan wanneer u dat voelt, daarna stop ik met draaien. Bij volwassenen blijven de naaldjes meestal 21 minuten zitten. Bij kinderen korter. Het uithalen van de naaldjes is niet pijnlijk.


AANVULLENDE TECHNIEKEN

Cupping


AANVULLENDE TECHNIEKEN

Moxa


AANVULLENDE TECHNIEKEN

Quasha

VOOR WELKE KLACHTEN?

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) beschrijft meer dan 50 aandoeningen waarbij acupunctuur kan helpen. Daaronder vallen vele soorten pijnen, allergieën, longklachten en darmklachten, maar ook overgangsklachten, slaapstoornissen, psychische problemen en bv. problemen die u ondervind van M. Pfeiffer. De lijst met aandoeningen die met acupunctuur te behandelen zijn is te groot om op te noemen. Op de site van de N.V.A. www.acupunctuur.nl kunt u onder het kopje ‘bij welke aandoeningen’ een vrij volledige lijst van aandoeningen vinden of klik hier voor dit indicatie overzicht.

Naast volwassen zijn ook kinderen en zelfs baby’s heel goed te behandelen met acupunctuur.

Mocht u toch nog twijfelen of uw aandoening met acupunctuur te behandelen is, neem dan gerust contact met mij op.

HOEVEEL BEHANDELINGEN?

Na de allereerste behandeling zie ik u meestal na twee weken terug. Bij de klassieke manier van behandelen is daarna een behandelfrequentie van 1 x per 3 tot  4 weken gangbaar. Alleen bij heftige pijnklachten kan het nodig zijn sneller terug te komen. Hoeveel behandelingen u in totaal nodig heeft is afhankelijk van de klacht waarmee u komt. Over het algemeen is er een merkbare verandering na 3 tot 5 behandelingen. Is na 6 behandelingen nog niets veranderd in uw klachtenbeeld dan stop ik de behandeling, dan slaat deze niet aan. Dit komt overigens zeer zelden voor.

© Copyright - Praktijk voor Acupunctuur Jolanda Nijenhuis | Gemaakt door GreatThings